سازمان نظام پزشکی تهران
سازمان نظام پزشکی تهران

دوره‌های تازه

جراحی در کودکان
جراحی در کودکان
دارای 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
نفرولوژی در کودکان
نفرولوژی در کودکان
دارای حداکثر 4.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
درمان توده های بدخیم دستگاه گوارش
درمان توده های بدخیم دستگاه گوارش
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
توده های بدخیم دستگاه گوارش
توده های بدخیم دستگاه گوارش
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
درمان توده های خوش خیم دستگاه گوارش
درمان توده های خوش خیم دستگاه گوارش
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
توده های خوش خیم دستگاه گوارش
توده های خوش خیم دستگاه گوارش
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات رینوپلاستی
کلیات رینوپلاستی
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات لیفت صورت
کلیات لیفت صورت
دارای 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۱۵۶)
تومور استرومایی گوارشی (GIST)
تومور استرومایی گوارشی (GIST)
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
چالش های تشخیصی ، تظاهرات و عوارض آنفولانزا و کرونا در کودکان
چالش های تشخیصی ، تظاهرات و عوارض آنفولانزا و کرونا در کودکان
دارای 4 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
تشخیص و نگاهی به آینده تحقیقاتی کبدچرب در ایران
تشخیص و نگاهی به آینده تحقیقاتی کبدچرب در ایران
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
اپیدمیولوژی ، کنترل و درمان کبدچرب
اپیدمیولوژی ، کنترل و درمان کبدچرب
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
(۲۳۳)
هپاتیت بی در بیماری های زمینه ای و درمان آن
هپاتیت بی در بیماری های زمینه ای و درمان آن
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان