سازمان نظام پزشکی تهران
سازمان نظام پزشکی تهران

دوره‌های تازه

متاستاز و عوارض و درمان های سیستماتیک
متاستاز و عوارض و درمان های سیستماتیک
دارای حداکثر 3.5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
رادیوآنکولوژی در سر و گردن
رادیوآنکولوژی در سر و گردن
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
مدیریت بیمار مبتلا به کرون خفیف تا متوسط
مدیریت بیمار مبتلا به کرون خفیف تا متوسط
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
اسهال مزمن و خونی و دیسپلاژی در بیمار IBD
اسهال مزمن و خونی و دیسپلاژی در بیمار IBD
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
برخورد با بیمار PSC و مدیریت بیمار کولیت السروز خفیف تا متوسط
برخورد با بیمار PSC و مدیریت بیمار کولیت السروز خفیف تا متوسط
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کاردیوواسکولار و خون در بخش مراقبت های ویژه
کاردیوواسکولار و خون در بخش مراقبت های ویژه
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
تغذیه در بخش مراقبت های ویژه
تغذیه در بخش مراقبت های ویژه
دارای حداکثر 4 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
هر آنچه درباره اظهارنامه مالیاتی بایستی بدانیم
هر آنچه درباره اظهارنامه مالیاتی بایستی بدانیم
ویژه جامعه پزشکی
مجازی
رایگان
Injectable Therapy in Diabetes
Injectable Therapy in Diabetes
دارای حداکثر 4.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
Hypertension and Dyslipidemia(diagnosis and management)
Hypertension and Dyslipidemia(diagnosis and management)
دارای حداکثر 4 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
Hypothyroidism and Hyperthyroidism
Hypothyroidism and Hyperthyroidism
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
MS و اختلالات التهابی سیستم عصبی مرکزی
MS و اختلالات التهابی سیستم عصبی مرکزی
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
دمانس و اختلالات شناختی
دمانس و اختلالات شناختی
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماری های نوروماسکولر
کلیات بیماری های نوروماسکولر
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات استروک
کلیات استروک
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماری صرع
کلیات بیماری صرع
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات سردرد
کلیات سردرد
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
بیماری کرونا در کودکان و نوزادان
بیماری کرونا در کودکان و نوزادان
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
برخورد با سندروم حاد کرونر و اکو کاردیوگرافی
برخورد با سندروم حاد کرونر و اکو کاردیوگرافی
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماریهای گوارشی در کودکان
کلیات بیماریهای گوارشی در کودکان
دارای حداکثر 3 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان