سازمان نظام پزشکی تهران

تشکیل اتاق فکر آموزشی عفونی

تشکیل اتاق فکر آموزشی عفونی

اتاق فکر آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری به ریاست جناب آقای دکتر داوود یادگاری نیا در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر پیام طبرسی  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر شروین شکوهی  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر مسعود مردانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر مهرداد حقیقی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- سرکار خانم دکتر شهناز  سالی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-سرکار خانم دکتر سارا ابوالقاسمی  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-سرکار خانم شبنم طهرانی  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-سرکار خانم دکتر فهیمه هداوند  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر حمید عمادی کوچک  از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر مهرناز رسولی نژاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر زینب یاسین از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر مهشید طالبی طاهر از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-سرکار خانم دکتر میترا رنجبر از دانشگاه علوم پزشکی ایران

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۱۲۶۱

نظرات (۰)

نظر بدهید