سازمان نظام پزشکی تهران

تشکیل اتاق فکر آموزشی جراحی

تشکیل اتاق فکر آموزشی جراحی

اتاق فکر آموزشی جراحی در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی جراحی به ریاست سرکار خانم دکتر لعبت گرانپایه در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر پرویز دریایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر پژمان فرشید مهر از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر حجت مولایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر خسرو نجاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر دنیا سدید از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر رامش عمرانی پور از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر محمد مظفر از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر مسعود بقایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر مهدی عالم رجبی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر سمانه رخگیره از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر ناهید نفیسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر هاشم موذن زاده از دنشگاه علوم پزشکی شیراز

-جناب آقای دکتر بابک عدلی از دانشگاهه علوم پزشکی اراک

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۸۴۴

نظرات (۰)

نظر بدهید