سازمان نظام پزشکی تهران

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های گوارشی

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های گوارشی

اتاق فکر آموزشی بیماریهای گوارشی در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی بیماریهای عفونی و گرمسیری به ریاست جناب آقای دکتر رایکا جمالی در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر ناصر ابراهیمی داریانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-جناب آقای دکتر سید فرشاد علامه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر محمد امانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر جواد میکائیلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-سرکار خانم دکتر زینب فنی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-جناب آقای دکتر محمدجواد احسانی اردکانی از  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-جناب آقای دکتر محمدعلی ابیضی از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج)

-جناب آقای دکتر محمد ابراهیم قمر چهره از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم (عج)

-جناب اقای دکتر احمد خنچه از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم ( عج)

-جناب آقای دکتر شهرام آگاه از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-جناب آقای دکتر امیرحسین فقیهی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر حسین اژدرکش از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر محسن مسعودی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب اقای دکتر محمدجعفر فره وش از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب آقای دکتر ابوالفضل نمازی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-سرکار خانم دکتر مرجان مخترع از دانشگاه علوم پزشکی ایران

-جناب اقای دکتر شاهرخ ایروانی از دانشگاه علوم پزشکی ارتش

-جناب آقای دکتر بهزاد جدیری از دانشگاه علوم پزشکی شاهد

--جناب آقای دکتر سلطانعلی فلاح از دانشگاه علوم پزشکی آزاد

 

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۸۹۵

نظرات (۰)

نظر بدهید