سازمان نظام پزشکی تهران

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های داخلی

تشکیل اتاق فکر آموزشی بیماری های داخلی

اتاق فکر آموزشی بیماریهای داخلی در معاونت آموزشی تهران بزرگ تشکیل شد .

به گفته مهندس میثم فتحی مدیرآموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ اتاق فکر آموزشی بیماریهای داخلی به ریاست جناب آقای دکتر ایرج خسرو نیا در معاونت آموزشی تشکیل شد ، جلسه ابتدایی این اتاق فکر با حضور ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ و معاوت آموزشی برگزار شد و اهداف تشکیل و همچنان برنامه های آیند های این اتاق فکر به بحث و تبادل نظر رسید .

اعضای اصلی این اتاق فکر میتوان به اساتید زیر نام برد :

-جناب آقای دکتر داریوش آقاخانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-جناب آقای دکتر سید علی جواد موسوی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-جناب آقای دکتر کیوان الچیان از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

-جناب آقای دکتر منوچهر قارونی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-جناب آقای دکتر سید محمود اسحق حسینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-سرکار خانم دکتر طیبه طاهری مقدم از دانشگاه علوم پزشکی تهران

تگ ها:
اشتراک‌گذاری:
۷۱۲

نظرات (۰)

نظر بدهید