سازمان نظام پزشکی تهران
سازمان نظام پزشکی تهران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
مدیریت بیهوشی در مادران باردار پرخطر
مدیریت بیهوشی در مادران باردار پرخطر
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
خاتمه یافته
نقش مکمل های تغذیه ای در سلامت
نقش مکمل های تغذیه ای در سلامت
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
خاتمه یافته
سلامت پوست، مو و ناخن
سلامت پوست، مو و ناخن
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
خاتمه یافته
سلامت و تغذیه در دوران بارداری
سلامت و تغذیه در دوران بارداری
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
خاتمه یافته
تشخیص و درمان اختلالات جنسی
تشخیص و درمان اختلالات جنسی
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
خاتمه یافته
مشکلات و مسائل رایج دوران نوزادی
مشکلات و مسائل رایج دوران نوزادی
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
خاتمه یافته
نکات مهم تغذیه در پزشکی
نکات مهم تغذیه در پزشکی
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار درد قفسه سینه
وبینار علمی وبینار درد قفسه سینه
نظام پزشکی تهران
آنلاین
خاتمه یافته
ورزش درمانی در چاقی
ورزش درمانی در چاقی
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی عوارض اعمال زیبایی پوست و مدیریت آنها
وبینار علمی عوارض اعمال زیبایی پوست و مدیریت آنها
نظام پزشکی تهران
آنلاین
خاتمه یافته
بلوک نورآگزیال در بیهوشی
بلوک نورآگزیال در بیهوشی
دارای 3 امتیاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی چالش سرخک/سرخکان در منطقه
وبینار علمی چالش سرخک/سرخکان در منطقه
دارای 3 امتیاز بازآموزی
آنلاین
خاتمه یافته
بیماری التهابی روده (IBD) و تشخیص آزمایشگاهی
بیماری التهابی روده (IBD) و تشخیص آزمایشگاهی
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
احیای قلبی ریوی،پایه و پیشرفته در بالغین
احیای قلبی ریوی،پایه و پیشرفته در بالغین
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
برنامه Practical Electrosurgery در گوارش
برنامه Practical Electrosurgery در گوارش
دارای 1 امتیاز
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته در اطفال
احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته در اطفال
نظام پزشکی تهران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مروری بر اندمی های اخیر بیماری های ویروسی
مروری بر اندمی های اخیر بیماری های ویروسی
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار ویروسهای تنفسی و گوارشی
وبینار ویروسهای تنفسی و گوارشی
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های ناشی از آربوویروسها
وبینار علمی بیماری های ناشی از آربوویروسها
نظام پزشکی تهران
آنلاین
خاتمه یافته
تشخیص و درمان سردرد با نگاه کاربردی
تشخیص و درمان سردرد با نگاه کاربردی
نظام پزشکی تهران بزرگ
آنلاین
رایگان