سازمان نظام پزشکی تهران
سازمان نظام پزشکی تهران

دوره‌های مغز و اعصاب

کلیات نورولوژی، اختلالات خواب و تصویربرداری مغز
کلیات نورولوژی، اختلالات خواب و تصویربرداری مغز
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات کمردرد، درد گردن و اندامها
کلیات کمردرد، درد گردن و اندامها
دارای حداکثر 4 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات اختلالات حرکتی
کلیات اختلالات حرکتی
دارای حداکثر 2.5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات سرگیجه و اختلالات تعادلی
کلیات سرگیجه و اختلالات تعادلی
دارای حداکثر 4.75 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
MS و اختلالات التهابی سیستم عصبی مرکزی
MS و اختلالات التهابی سیستم عصبی مرکزی
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
دمانس و اختلالات شناختی
دمانس و اختلالات شناختی
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماری های نوروماسکولر
کلیات بیماری های نوروماسکولر
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات استروک
کلیات استروک
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات بیماری صرع
کلیات بیماری صرع
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان
کلیات سردرد
کلیات سردرد
دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مجازی
رایگان