سازمان نظام پزشکی تهران

مواجهه با گزیدگی ها در کوهستان و طبیعت

نظام پزشکی تهران

تهران، تهران- مجموعه فرهنگی ورزشی توچال، ابتدای جاده سلامتی 7 صبح

دارای حداکثر 5 امتیاز بازآموزی
مواجهه با گزیدگی ها در کوهستان و طبیعت
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تهران، تهران- مجموعه فرهنگی ورزشی توچال، ابتدای جاده سلامتی 7 صبح
جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰

مواجهه با گزیدگی ها در کوهستان و طبیعت
۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
ورود / ثبت‌نام

تهران، تهران- مجموعه فرهنگی ورزشی توچال، ابتدای جاده سلامتی 7 صبح
جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰

شرح

گروه هدف: پزشک عمومی، پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده،متخصصین طب اورژانس، بیماری های داخلی و پزشکی قانونی هزینه ثبت نام : پزشک عمومی: 1000000ریال و متخصصین 1300000ریال می باشد

آدرس

تهران، تهران، تهران - مجموعه فرهنگی ورزشی توچال، ابتدای جاده سلامتی «مشاهده در نقشه گوگل»

نظرات (۰)